VERIFICATOR ARHITECTURĂ

Verificarea proiectelor de construcții, inclusiv a proiectelor de arhitectură, este obligatorie.

Această obligație este prevăzută în Legea 10/1995 privind calitatea în construcții.

Toate proiectele, indiferent de specializare, indiferent de tipul de clădire, indiferent de clasa sau categoria de importanță se supun obligatoriu verificării de proiecte.

Verificator Arhitectură

ȘANTIER CONSTRUCȚII

Verificarea proiectelor de arhitectură se face de către specialiști atestați, ingineri sau arhitecți.

Atestarea verificatorilor de proiecte se face prin examen organizat anual de ministerul dezvoltării.

Dacă ești în căutarea unui proiectant pentru construcții apăsați aici.

Pentru a se putea înscrie la examen inginerii sau arhitecții trebuie să aibă cel puțin 8 ani de experiență în domeniu.

Cerințe fundamentale verificare proiecte de arhitectură

Verificarea proiectelor de arhitectură se face la următoarele cerințe fundamentale:

  • B1 – siguranță în exploatare și accesibilitate;
  • Cc – securitatea la incendiu;
  • D- igienă, sănătate și protecția mediului;
  • E- economie de energie și izolare termică;
  • F- protecția împotriva zgomotului.

Verificarea proiectelor nu trebuie să fie făcută la toate cerințele fundamentale ci la una sau mai multe, dar cel puțin una.

Verificarea lucrărilor de construcții se face de către un diriginte de șantier, persoană autorizată de ISC.

Există însă situații când legea prevede expres verificarea proiectelor la anumite cerințe fundamentale, așa cum redăm mai jos.

În cazul construcțiilor care se încadrează în procedura de mediu este obligatorie verificarea proiectelor de arhitectură la cerința D- igienă, sănătate și protecția mediului. Această prevedere este menționată în legea 50/1990 privind autorizarea lucrărilor de construcții.

Este obligatorie verificarea tuturor proiectelor la cerința E- izolare termică și economie de energie. Această prevedere este menționată în normativul C107.

În cazul în care clădirea este supusă procesului de autorizare și avizare la ISU este obligatorie verificarea proiectelor la cerința fundamentală Cc- securitatea la incendiu pentru construcții. Această prevede este menționată în ordinele ce detaliază procedura de autorizare și avizare la securitatea la incendiu.

Pentru acele cerințe fundamentale la care nu există obligativitatea este responsabilitatea proiectantului să menționeze la care cerințe fundamentale este necesară verificarea.

Toate proiectele se verifică la cel puțin o cerință fundamentală.

A cui este răspunderea verificării proiectelor de arhitectură?

Răspunderea verificării proiectelor de arhitectură aparține Investitorului sau Beneficiarului unei investiții.

ATENȚIE: Răspunderea verificării proiectelor nu aparține proiectantului.

Proiectantul arhitect este obligat să pună la dispoziția verificatorului de proiecte documentația de proiectare.

Verificatorul își va însuși documentația prin stampilare dacă și numai dacă proiectul îndeplinește cerințele fundamentale. Dacă proiectul nu îndeplinește cerințele fundamentale atunci el nu va fi însușit de verificatorul de proiecte.

Ce se întâmplă dacă la o clădire nu se îndeplinesc cerințele fundamentale?

La clădirile noi este obligatorie respectarea condițiilor menționate prin cerințele fundamentale. Nu se admite la o clădire nouă ca să nu fie respectate cerințele fundamentale.

La clădirile existente la care se realizează intervenții se vor respecta cerințele fundamentale. Dacă tehnic acest lucru nu este posibil se vor stabili măsuri compensatorii. Evaluarea stării clădirilor existente și propunerea de soluții compensatorii se face de către expertul tehnic.